недеља, 15. април 2018.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
Јасмина Мугоша
ПРЕДМЕТ
Математика
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ
III 1
НАСТАВНА ТЕМА
Геометриjске фигуре и њихови међусобни односи
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
Обим правоугаоника
УКРАТКО О ЧАСУ
Ученици се упознају са применом микро бита приликом израчунавања обима правоугаоника.Решавају једноставне задатке и упоређују обиме. Упоређујући два обима правоугаоника уз критичко размишљање долазе до обрасца за израчунавање обима.Кроз игру и такмичење упоређују обиме различитих правоугаоника.
ПРИМЕНА КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА
Критичко мишљење уз технику размишљања наглас.
ПРИМЕНА MICRO BITA-A/
Код програма

СЛИКЕ


        

          

     

МИКРО БИТ НЕМА МАНА
ЊЕМУ ЈЕ ИГРА ДОБРА СТРАНА!

Нема коментара:

Постави коментар

Zavrsena obuka